Update | What have I been up to lately..?

In de post van maandag beloofde ik jullie een update te geven, want ik heb niet echt veel geblogd de afgelopen paar maanden (of eigenlijk helemaal niet). Maar eerlijk gezegd kan ik jullie geen interessant antwoord geven op de vraag waarom ik niet heb gepost.. En dat is nou juist het probleem: ik heb helemaal niks gedaan! Of meer: ik had (mentaal) de energie gewoon niet om veel te doen, dus wanneer ik de dingen gedaan had die ik moest doen, had ik geen energie meer om de dingen te doen die ik wilde doen, zoals bloggen.

In Monday’s post I promised an update, because I haven’t been posting much (or at all actually) the past couple of months. But honestly, I can’t give you an interesting answer as to why I haven’t been posting anything.. And that’s the problem: I haven’t been doing anything! Or rather: I didn’t have the (mental) energy to do much, so when I’d done the things I had to do, I’d have no energy left to do the things I wanted to do, like blogging.
P1050747

We hebben denk ik allemaal wel eens van die momenten waarop we gewoon niet de lichamelijke of mentale energie hebben om alles te doen wat we willen doen. Helaas heb ik die momenten vaak, en duren ze denk ik langer dan bij de gemiddelde persoon. Ik heb op deze blog niet veel geschreven over mijn mentale gezondheid, en ik denk niet dat dit je juiste post is om er diep op in de gaan, maar kort gezegd is de combinatie van mentale gezondheidsproblemen waar ik mee leef (een angststoornis en depressie voornamelijk) niet echt helpend bij het energie geven en shit gedaan krijgen. Soms kan ik mezelf pushen om dingen te doen, soms niet (zoals de afgelopen twee maanden), wat klote is. En als ik het wel voor elkaar krijg mezelf te pushen heb ik niet per se plezier in de dingen die ik doe. Ik ben aan het leren ermee te dealen in therapie, maar dit is natuurlijk geen wondermiddel waardoor al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het is fucking hard werken!

I think we all have those moments once in a while, when we just don’t have the energy, physically or mentally, to do everything we want to do. Unfortunately I have those moments a lot, and they hold on for longer than they would for the average person I guess. I haven’t written much about my mental health on this blog, and I don’t think this is the right post to really go into it, but basically the combination of mental health issues I live with (an anxiety disorder and depression mainly) don’t really help with giving me energy to do stuff and getting shit done. Sometimes I can push myself to do stuff, sometimes I can’t (like the past two months), which sucks. And if I do manage to push myself I don’t necessarily enjoy doing the things I’m doing. I’m learning how to deal with it in therapy, but obviously this doesn’t magically make all your problems go away. It’s fucking hard work!
P1060577

Momenteel heb ik iets meer energie en heb ik mijn plezier in bloggen een beetje teruggevonden, dus ik ga zo veel mogelijk proberen te bloggen als nu mogelijk is! Er zijn echter wel stressvolle (voor mij) tijden in aankomst dus ik weet niet hoelang deze ”blogging spree” gaat duren. Ik ga vanaf volgende week veranderen van medicatie, en als alles goed gaat zou de nieuwe medicatie me kunnen helpen meer mentale energie te hebben en wat meer te genieten van dingen. Maar switchen van medicatie kan nogal een gedoe zijn, dus ik vind het best spannend. Daarbij komt nog dat mijn moeder in juli gaat verhuizen. Ze gaat niet heel ver weg wonen hoor, en de meeste mensen zouden hier niet veel moeite mee hebben, maar mijn moeder en ik zijn heel close en hebben altijd bij elkaar of dicht bij elkaar gewoond, dus het zal in het begin vreemd zijn om haar niet meer in de buurt te hebben.

Right now I have a bit more energy and can enjoy blogging again, so I’m going to try to do as much blogging as possible for now! However, there’s stressful (to me) times ahead, so I don’t know how long this ”blogging spree” will last. I’m going to switch medication, starting next week, and if all goes well the new medication could really help me be a bit more active mentally, and enjoy things a bit more. But switching medication can be an ordeal, so I’m quite nervous. On top of that my mother’s moving in July. She’s not moving far away or anything, and for most people this wouldn’t really be a big deal. But my mom and I are really close, and we’ve always lived together or near each other so in the beginning it’ll be odd to not have her nearby anymore.
P1060579

Ik kan alleen zo goed mogelijk met de komende maanden proberen te dealen, en er niet te gestrest door proberen te raken. We zien wel hoe het gaat, ik hou jullie op de hoogte. Als ik na volgende week weer niet veel post weten jullie waardoor het komt haha! Maar hopelijk krijg ik het voor elkaar te blijven bloggen! :)

I can only try to deal with the coming months the best way I can, and not get too riled up about everything. We’ll see how it goes, I’ll keep you guys updated. If I don’t post a lot after next week you know what’s going on haha! But hopefully I manage to keep blogging! :)

x Puck


OTHER POSTS YOU MIGHT LIKE
Another update (& 20% MAC discount in NL!)
Update | A new chapter (jk, not really)
Terrified to get tattooed | Why the F am I doing this to myself?! (Again!)

Advertisements

5 thoughts on “Update | What have I been up to lately..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s